UZVARA STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

2019.gada 17.aprīlī notika Starptautiskā literārā konkursa "Daiļskanīga rinda" rezultātu apkopojums. Apsveicam šī konkursa uzvarētājas, mūsu skolas skolnieces Polinu Timofejevu (10.kl.) - ar 1.vietu, Veroniku Svinarovu (7.kl.) - ar 2.vietu un viņu skolotāju Anželiku Baranovsku; Ievu Taraškeviču (12.kl.) - ar 3.vietu, kā arī viņas skolotāju Nataļju Krivenko.

Starptautiskā literārā konkursa "Daiļskanīga rinda" konkursa koordinatore bija Jeļena Ganuščaka (Moldova, Jedinci). Darbus vērtēja kompetenta žūrijas komisija, kuru vadīja Izglītības pārvaldes metodiskā centra direktors, avīzes "Nord Info" redaktors, dzejnieki, Moldovas Zinātņu Akadēmijas pasniedzēji.

Konkursā piedalījās 68 dalībnieki no Moldovas, Krievijas,Latvijas, Francijas un Itālijas. Tika iesniegti 112 skolēnu darbi, no tiem 47 kategorijā "Īsā proza" un 65 "Dzejas apburošās skaņas".

Šī konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem. Balstoties uz iesniegtajiem konkursa dalībnieku radošajiem darbiem, tiks izdots darbu krājums, kurā būs apkopoti konkursa uzvarētāju darbi. Krājuma prezentācija notiks 2019.gada oktobrī Moldovas pilsētā Jediņecā.