ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻA KONCERNĀ “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

Koncerna “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumi aicināja jauniešiem izmantot unikālu iespēju un pieteikties ekskursijām “Atvērto durvju nedēļas” ietvaros. 12. aprīlī 8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un pedagogu-karjeras konsultantu apmeklēja koncerna “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumus. 

Skolēni uzzināja vairāk par tiem: par pārstāvētākajām profesijām uzņēmumos, par ikdienas darba pienākumiem dažādās profesijās, par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai strādātu uzņēmumā.

Skolēniem bija iespēja apskatīt kā tiek organizēta vilcienu kustība un kā strādā vilcienu dispečeri. Jaunieši uzzināja par dzelzceļa mašīnu pielietojumu veicot sliežu ceļu remonta un atjaunošanas darbus, kā arī redzēja kā un kur notiek dzelzceļa mašīnu remonts. Skolēniem bija iespēja uzzināt par sliežu ceļu montieru darba specifiku. Apskatīt, kā notiek dzelzceļa sastāvu izformēšana šķirošanās uzkalnā.

Sagatavoja:
pedagogs-karjeras konsultants N.Zabarovka