VISC PASĀKUMS “LABO DARBU FESTIVĀLS”

Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017. - 2021. gadam ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” izglītības iestādēm, veicinot bērnu un jauniešu piederības izjūtu ģimenei, skolai, novadam, pilsētai un stiprinot valstisko identitāti.

2019.gada 5. aprīlī Daugavpils 9.vidusskolas Skolēnu parlaments piedalījās VISC organizētajā pasākumā "Labo darbu festivāls", kas notika Ziemeļblāzmas pilī. Uz šo pasākumu tika uzaicinātas izglītības iestādes no visas Latvijas, kuras bija iesūtījušas videomateriālus ar idejām par labo darbu norisi. 

Pasākuma ievaddaļā Latvijas Kara muzeja pārstāvis ļoti mūsdienīgā veidā aprakstīja varonības nozīmi, sasaistot to ar Brīvības cīņu laiku un tālaika jauniešu drosmi. Pasākuma turpmākajā gaitā varēja darboties dažādās darbnīcās, piem., kopā ar FIZMIX pārstāvjiem pārbaudīt savas zināšanas fizikā, piedalīties konkursos, ko organizēja Zemessardze, kā arī bija iespēja izgatavot sava dizaina atstarotāju. Pusdienu pārtraukuma laikā varēja piedalīties viktorīnā, nofotografējot 6 fotogrāfijas ar dažādiem objektiem Ziemeļblāzmas pils parka teritorijā, par kurām, iejupieladējot Facebook un Instagram lapās, varēja iegūt vērtīgas balvas.

Pasākumā beigās skolēnus gaidīja pārsteigums - grupas “Bermudu divstūris” uzstāšanās.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas
SP priekšsēdētāja
Ieva Taraškeviča