„PROFESIJA – PAVĀRS”

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējumam, 4.aprīlī mūsu skolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums „Profesija – pavārs”.  Tika  uzaicināta vieslektore pavāre Ināra Liepiņa,  kura novadīja nodarbības divām 7.a un 7.b klašu 15 skolēnu grupām.

Skolēni tika iepazīstināti ar pavāra profesiju, viņiem tika sniegta iespēja izzināt darba vidi un darba režīmu, gūt informāciju par izglītības iespējām, darba vietām un atalgojumu, radīta izpratne par prasmēm, iemaņām, rakstura īpašībām, kuras ir nepieciešamas pavāra profesijā.

Skolēniem arī tika sniegta iespēja praktiski darbojoties, pielaikot pavāra profesiju – gan uzģērbt pavāra darba apģērbu, gan iepazīt Latvijā audzētos ekoloģiskos dārzeņus, gan pēc garšas atpazīt augļu salātu sastāvdaļas. Meistardarbnīcās skolēni tika  iepazīstināti ar augļu salātu un kārtaino desertu pagatavošanas nepieciešamajām prasmēm.

Jaunieši darbojās aktīvi, nodarbības ar pavāri viņi novērtēja kā interesantas, lietderīgas un vērtīgas. 

Sagatavoja:
pedagogs karjeras konsultants 
L.Kondrašova-Lutinska