MŪSU SKOLĒNI EIROPAS MEDIJPRATĪBAS NEDĒĻĀ


Eiropas Medijpratības nedēļa Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs šogad norisinājās pirmo reizi. Tās mērķis ir akcentēt medijpratības nozīmi sabiedrībā un atbalstīt medijpratību sekmējošus pasākumus un projektus visā Eiropā.

Strauja digitālo tehnoloģiju attīstība cilvēcei ir pavērusi plašu iespēju spektru informācijas meklēšanā, izplatīšanā un glabāšanā. Vienlaikus ar iespējām ir auguši arī potenciālie riski, kas saistīti ar piekļuvi uzticamai informācijai, prasmi kritiski novērtēt vēstījuma avotu un tā piedāvāto saturu, atbildību par informatīvā satura veidošanu un izplatīšanu. Medijpratība un informācijpratība sniedz iedzīvotājiem zināšanas un prasmes, kas palīdz neapjukt nemitīgajā informācijas plūsmā, atpazīt viltus ziņas un izvairīties no dezinformācijas. Arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība izglītot sabiedrību, jo īpaši jauno paaudzi, lai nodrošinātu katra indivīda spēju orientēties mainīgajā informatīvajā vidē. Tādēļ Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar iniciatīvu iedibināt jaunu tradīciju – Eiropas Medijpratības nedēļu, kas šopavasar notika pirmo reizi. Līdz šim Eiropā Medijpratības nedēļas norisinājušās tikai nacionālajā līmenī Nīderlandē, Somijā un Austrijā.

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā 4. aprīlī 11. klases skolēnu grupa (klases audzinātāja A. Baranovska) piedalījās pasākumā “Domāju, tātad esmu!” Eiropas Medijpratības nedēļas ietvaros. Pasākuma gaitā skolēniem tika sniegti padomi, kā kritiski izvērtēt informāciju un neapmaldīties interneta plašumos. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kas ir informācija, kāpēc tās ir tik daudz un vai informācijai ir vara. Skolēniem bija iespēja arī pašiem pārbaudīt savas spējas informācijas izvērtēšanā.

Informācija tiek sagatavota pēc LCB materiāliem.