Erasmus+ projekta "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai" jaunumi

25. un 26.martā Alikantē (Spanijā) notika pirmā Erasmus+ projekta "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai" partneru tikšanās. Projekta partneri ir mācību centrs Rumānijā, nevalstiskās organizācijas Itālijā, Slovēnijā un augstskola Polijā, tehniskā skola Ungārijā. Latviju pārstāv Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP). Braucienā piedalījās pilotskolas pārstāvji I.Ustinova (Daugavpils 9.vidusskola, DPIP) un J.Maskaļova (Daugavpils 13.vidusskola). Daugavpils 9. un 13.vidusskolu skolotājiem būs iespēja piedalīties apmācībās Itālijā, lai gūtās zināšanas izplatītu Daugavpilī un varētu pielietot ikdienas skolas darbā.

Pirmajā dienā no rīta tikšanās laikā vietējās pašvaldības Altea mērs sasveicinājās ar visiem dalībniekiem un novēlēja veiksmīgu darbu. Partneri iepazinās ar Altea pašvaldības darbību projektu sfērā, kā arī prezentēja savas pašvaldības un savas institūcijas darbību un pieredzi projektu jautājumos. Dalībnieki apsprieda paredzamos projekta rezultātus un sasniegumus, iepazinās ar vietējā Sociālā dienesta un Sarkanā Krusta darbu, kā arī ar vietējās skolas darbību migrantu iekļaušanas jautājumos. Pirmās tikšanās notika arī sadarbības līgumu parakstīšana. Pēc pusdienām tikšanās turpinājās Altea vidusskolā IES Bellaguarda, kur partneri detalizēti apsprieda projekta aktivitātes, kuras plānotas uz 2 gadiem, un rezultātu īstenošanu un izplatīšanu.

Otrajā diena IES Bellaguarda notika praktiskas nodarbības par to, kas ir spēle un kā mēs varam izmantot spēles migrantu un reemigrantu bērnu iekļaušanā vietējā un Eiropas sabiedrībā, kā arī tika saplānota mācību vizīte Itālijā jūlijā. Visinteresantākā nodarbība bija par to, kā teātra studija palīdz bērniem šajos jautājumos. Visi partneri piedalījās teātra nodarbībā kopā ar spāņu skolēniem. Šī nodarbība bija īpaši mums interesanta tāpēc, ka jaunais priekšmets „drāma” tiks ieviests mūsu skolās projekta „Skola2030” ietvaros.

Otrās dienas beigās projekta dalībniekiem bija organizēta pastaiga pa pilsētu ar gidu, lai iepazītos ar kultūras un vēsturisko Altea pilsētas mantojumu.
Visi dalībnieki sirsnīgi atvadījās, lai tiktos jūlijā ar jaunām idejām un ieteikumiem Venēcijā, Itālijā.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Ustinova, Daugavpils 9.vidusskolas skolotāja, izglītības metodiķe,
Jeļena Maskaļova, Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja