NODARBĪBU CIKLS “ TRĀPĪT MĒRĶĪ!”


Marta beigās Daugavpils 9.vidusskolas 8.a klases skolēni piedalījās nodarbību ciklā “TRĀPĪT MĒRĶĪ!”, kas tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību laikā skolēniem ar praktisku metožu un  uzdevumu  palīdzību bija iespēja izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses. Darbojoties grupās un individuāli viņi izprata savus izglītības un karjeras mērķus. Audzēkņi veica praktiskus uzdevumus, mācījās izvirzīt un nospraust  tuvākus un tālākus mērķus, apgūt iemaņas, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par tālākās izglītības un profesijas izvēli.

Nodarbības vadīja individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore Daina Kriviņa. Viņas dzīves misija ir “Palīdzēt cilvēkiem sasniegt viņu mērķus, noticēt sev, veikt labos darbus un dzīvot dzīvi uz 100%!”

Sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas
pedagogi - karjeras konsultanti