KULTŪRAS JOMAS PROFESIJAS

Marta beigās 5.un 6.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem un pedagogu-karjeras konsultantu apmeklēja interaktīvās nodarbības „Marka Rotko” centrā, kuru laikā bija iespēja gūt informāciju par profesijām, kuras saistītas ar mākslas nozari - mākslinieks, grafiķis, mākslas kritiķis, izstāžu kurators, ģids, krājumu glabātājs, izzināt šo profesiju pārstāvju ikdienas darba pienakumus, profesijā nepieciešamās prasmes un zināšanas, iejusties profesionāļa lomā.

Pēc mācību ekskursijas un stāstu par māksliniekiem, bērni tika aicināti uz grafikas darbnīcu. Darbnīcā bija iespēja iepazīt grafiķa darba monotīpijas tehniku, iegūstot unikālu viena eksemplāra grafikas darba novilkumu. Darba procesu darbnīcā vadīja mākslinieks – grafiķis. Darbnīcas dalībnieks savu radīto darbu varēja paņemt sev līdzi.

Sagatavoja: PKK Natālija Zabarovska