150 GADI PERIODISKAJAM LIKUMAM

Pirms 185 gadiem (08.02.1834.) Toboļskā, Krievijā, dzimis Dmitrijs Mendeļejevs, krievu ķīmiķis, kurš pirms 150 gadiem (1869) izveidojis ķīmisko elementu periodisko sistēmu.

1869. gada 18. martā Sanktpēterburgas Universitātes ķīmijas profesors Dmitrijs Mendeļejevs savā priekšlasījumā Krievijas Ķīmijas biedrības sanāksmē definēja: «Vienkāršu ķermeņu īpašības, tāpat arī elementu savienojumu formas un īpašības, un tādējādi arī to veidoto vienkāršo un salikto ķermeņu īpašības ir periodiskā atkarībā no to atomu masas.» Unikālais šajā atklājumā ir tas, ka Mendeļejeva teorija ļauj paredzēt vēl neatklātu ķīmisko elementu esamību.

Atzīmējot Mendeļejeva periodiskā likuma izveidošanas gadadienu, 8.-12.klašu skolēni gatavoja plakātus, kolāžas un prezentācijas un ķīmijas stundas laikā aizstāvēja tos. Ar radošo darbu izstādi var iepazīties 35.kabinetā.