Skolotāju diena ir klāt!

28.septembrī Daugavpils Kultūras pilī notika Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums „Ir labi kopā būt – ikdienā un svētkos”. Šajā pasākumā tika godinātas divas Daugavpils 9.vidusskolas jaunās skolotājas Alina Jahimoviča un Emīlija Miļeviča

Pasākuma 1.daļā tika godināti „Pedagoģiskās meistarības balvas” laureāti un konkursa „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs” laureāti. 2.daļā uzstājās dziedātājs Dainis Skutelis.

 30.septembrī skolā būs pašpārvaldes diena, kurā 11.un 12.klašu skolēniem būs iespēja iejusties skolotāju lomā. Novēlam visiem veiksmi un izturību, bet skolotājiem laimi un veselību!