ES BŪŠU DARBA TIRGŪ!

25.februārī Daugavpils 9.vidusskolā viesojās lektore Vita Brakovska. Izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, Vita motivēja 11.un 12.klašu audzēkņus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja izgudrot, jau Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja izgudrot, jau ir izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vadītājs Čārlzs Duels 1899.gadā. Kā manas zināšanas un prasmes var būt noderīgas nākotnes profesijas izvēlei? Kādas ir darba tirgus attīstības tendences? Kā savas vājās puses un netikumus varu pārvērst par konkurētspējas priekšrocību? Kā es varu jau tagad sagatavoties darba tirgum un būt konkurētspējīgs pretendents darba intervijā?

Apmācības tika piedāvātas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” ieviešanu. Savukārt, 12 gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem.

Apkopoja: PKK Natālija Zabarovska