SATVERSMES TIESAS KONKURSS

Šī gada 15.februārī Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 97.gadadienā Satversmes tiesā notika 6.klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Manas pamattiesības Satversmē” un 9. un 12.klašu skolēnu domrakstu konkursa “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” laureātu apbalvošanas ceremonija.

Dalībai konkursā bija pieteikušās 82 skolas no visiem Latvijas reģioniem, savukārt uz laureātu apbalvošanas ceremoniju tika aicināti skolēni un pedagogi no 21 skolas. 

Priecē, ka konkursa laureātu vidū bija arī Daugavpils 9.vidusskolas 12.a klases skolēns Julians Daškevičs, kurš saņēma atzinības rakstu, un 6.a klases skolniece Svetlana Kirillova, kurai pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste piešķīra specbalvu. Jauniešiem, sagatavoties konkursam, palīdzēja vēstures skolotāja Indra Vaikule un vizuālās mākslas skolotāja Anna Mekša.

Satversmes tiesa konkursu izsludināja jau otro reizi. Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa uzsvēra, ka konkursa mērķis ir ne vien aicinājums skolu jaunatnei iepazīties ar Satversmes tekstu, bet arī rosināt jauniešus aizdomāties, kāpēc Latvijas tauta sev noteica tieši šādu Satversmi, ko nozīmē brīvība un kā mēs to varam izmantot.

Apbalvojumus skolēniem pasniedza Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kas novēlēja jauniešiem apzināties šī brīža nozīmīgumu, uzsverot, ka piedalīšanās šajā konkursā noteikti ir viena no pirmajām lietām, ko viņi var ierakstīt savā dzīves gājuma aprakstā.
Paldies mūs skolēniem un pedagogiem par Daugavpils vārda popularizēšanu!

Vairāk informācijas: http://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sociālās un pilsoniskās mācību jomas izglītības metodiķe
Signita Gabrāne