LEPOJAMIES!

Š.g. 5. februārī  pilsētā notika 60. Ķīmijas olimpiāde 2.kārta. 9.b klases skolnieks Evans Griškjāns ieguva 2.vietu un 11. klases skolnieks  Artemijs Bolšakovs ieguva atzinību. Apsveicam skolēnus un viņu skolotāju Oksanu Dimitrijevu!