ĒNU DIENA 2019


13.februārī visā Latvijā tika aizvadīta Ēnu diena. Mūsu skolas vairāk kā 20 jaunieši sekoja dažādu speciālistu darbam:  medicīnas iekārtu inženiera, ārsta palīga, autostāvvietu koordinātora, leitnanta - Nacionālajos brūņotos spēkos, pētnieka, iestādes vadītāja, DU ERASMUS+ projektu koordinatorei un zinātņu prorektora, bibliotekāra, informāciju sistēmu testētājam, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas inspektora, gaisa satiksmes vadības dispečera  un c profesijām.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklēja kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēroja interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Apkopoja: PKK N.Zabarovska