„ESI LĪDERIS KARJERĀ UN DZĪVĒ!”

6.februārī mūsu skolas 9.a un 9.b klašu skolēniem pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam tika organizētas nodarbības ar izaugsmes treneri, SIA „DK Projects” valdes locekli Dainu Kriviņu.

Pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē!” norisinājās divās stundās, kuru laikā skolēniem, praktiski darbojoties, tika nodrošināta iespēja  apgūt zināšanas un iemaņas, kā savas  spējas un talantus izmantot līderības prasmju attīstībai, kā arī tika piedāvāts izanalizēt Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku līderības pamatprincipus.  Jauniešus aicināja aizdomāties,  kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

Kā nodarbību atgriezeniskā saite skolēniem tika piedāvāts izpildīt mājas darbu – uzrakstīt D.Kriviņai elektronisko vēstuli par savu nākotnes vīziju, kuru lektore apsolīja izvērtēt un dot konkrētus ieteikumus mērķu sasniegšanai.

Sagatavoja:
pedagogi karjeras konsultanti
Ludmila Kondrašova-Lutinska un Natālija Zabarovska