KARJERAS IZAUGSME NO SKOLAS SOLA LĪDZ SIRMAM VECUMAM

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 8.februārī mūsu skolas 10. klases skolēni tika iesaistīti karjeras atbalsta pasākumā „Karjeras izaugsme no skolas sola līdz sirmam vecumam”, ko viņiem pasniedza projekta „Dari Latvijai” biedrības „Alternatīvā Attīstība” vadītāja Inga Bite.

Jauniešiem tika piedāvāts ar dažādu metožu palīdzību izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses. Aktivitātē “Profesiju Sala” jaunieši pilnveidoja savas spējas aizstāvēt personīgo viedokli un izteikt savas domas. Skolēni diskutēja par nepieciešamajām cilvēku prasmēm veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai, aizpildīja testu „Karjeras enkuri”, kā arī piedalījās citās aktivitātēs. Skolēniem tika piedāvāts paskatīties uz sevi kā uz dārgakmeni, atpazīt savas stipras puses, noskaidrot savu komunikācijas veidu, motivācijas un temperamenta tipu, kas palīdzēs turpmākās karjeras veidošanā.

Pasākuma aktivitātes mudināja skolēnus aizdomāties par savas karjeras izaugsmi, ievērojot katra personības īpatnības. 

Sagatavoja:
pedagogi karjeras konsultanti
L. Kondrašova-Lutinska, N. Zabarovska