VISPASAULES DROŠĀKA INTERNETA DIENA (DID)

Jau 16. gadu pēc kārtas 2019. gada 5. februārī visā Latvijā tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Drošāka interneta dienā ar dažādu informatīvu pasākumu starpniecību tiek runāts par drošību tīmeklī. Latvijā Drošāka interneta dienas pasākumus koordinē Latvijas Drošāka interneta centrs, dažādas aktivitātes rīko skolas, bibliotēkas un citas organizācijas. Arī Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs šīs dienas ietvaros no 5. līdz 7. februārim notika virkne izglītojošu pasākumu, kuros aktīvi piedalījās mūsu skolas 6.A, 6.B un 6.C klašu skolēni.

Pasākumu dalībnieki mācījās lietot internetu atbildīgi, apzināties virtuālās vides galvenos riskus, rūpēties par savu drošību un nepieciešamības gadījumā vērsties pēc palīdzības. Tika apspriesti konkrēti interneta lietošanas paradumi un aplūkoti labas un sliktas prakses piemēri, kas skar privātas informācijas izpaušanu, paroļu drošību un uzvedības etiķeti tīmeklī. Bija iespēja noskatīties informatīvu videofilmu, veikt dažādus praktiskus uzdevumus, doties virtuālā ceļojumā un izspēlēt erudīcijas spēli “Mobilo mānija”.

Paldies mūsu skolas audzēkņiem par interesi un uzmanību. Ka arī paldies klašu audzinātājiem L. Vancevičai, A. Pitkjevičam, A. Piscovai, skolas bibliotekārei T. Kovaļčukai un skolas sociālajam pedagogam A. Zabarovskai par pasākuma atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9. vidusskolas
direktora vietniece informātikas jautājumos
Natālija Dzjumane

Sagatavots pēc LCB materiāliem > > >