VIDUSSKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU AIZSTĀVĒŠANA


Š.g. 21.janvārī skolā notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. 11.klašu skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus, 10.klašu skolēni sadalījās pa interešu grupām, klausījās, guva pieredzi ZPD rakstīšanā un prezentēšana.

3 sekcijās ritēja spraigs un interesants darbs. Kopumā tika prezentēti 26 skolēnu izstrādātie pētījumi.  Katram runātājam bija jāmāk pastāstīt par savu pētniecisko darbu, pierādīt izvirzīto hipotēzi un atbildēt uz skatītāju un žūrijas jautājumiem.

Uz novada zinātniskajiem lasījumiem komisija izvirzīja Vadima Gololobova (11.kl.), Antona Bartkeviča (11.kl.), Daniila Rybina (11.kl.), Evana Griškjāna (9.kl.), Ņikitu Fjodorova (11.kl.),  Jelizavetu Kartavihu  (11.kl.),  Juliānu Mihalucu (11.kl.). Lai veicas novadā!

Paldies izglītojamajiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un interesantu darbu prezentēšanu!!!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas
direktora vietniece
 metodiskā darba  jautājumos
Oksana Dimitrijeva