SEMINĀRS PAR KARJERAS IESPĒJĀM KULTŪRAS JOMĀ

22. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils Universitāti organizēja semināru “Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē”. 

Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas daži no 10.klases skolēniem un pedagogi-karjeras konsultanti. Seminārā, kura tiešā mērķauditorija bija Latvijas izglītības iestāžu karjeras speciālisti, pedagogi un skolēni, piedalījās augstskolu (LKA, RISEBA) un kultūras organizāciju pārstāvji, ar ziņojumu Mākslas projektu vadīšana un menedžments – izglītības un darba iespējas. Pasākumā uzstājās PBSP Mākslas menedžments direktore, Dr. paed. Gaļina Zavadska un minētās programmas 4. studiju gada studentes Anna Sintija Ivanova un Ilma Kupcova. Prezentācijā tika sniegta audiovizuāla informācija par studijām PBSP Mākslas menedžments kā iespēju profesionālas izglītības un karjeras veidošanā, iegūstot mākslas projektu organizatora kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu mākslā. Tika uzsvērtas arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas, ko piedāvā studijas profesionālās maģistra studiju programmas Māksla septiņās mākslas specializācijās, t.sk. arī Kultūras menedžmentā.

DU mākslas telpā Gate P1A DD bija sagatavojis arī izstādi, piedāvājot interesentiem informējošus vizuālus materiālus par studiju iespējām DU mākslas/kultūras nozarē studiju programmās Māksla, Mākslas menedžments  un Dizains.

Sagatavoja: PKK N.Zabarovska