ATZINĪBAS RAKSTS SATVERSMES TIESAS KONKURSĀ

2018. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” piedalījās 9. un 12. klašu skoleni, savukārt zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” piedalījās pamatskolēni.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Latvijas Republikas Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa starpniecību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Priecājamies par mūsu 12.a klases skolnieka Juliana Dašķeviča panākumiem un iegūto Atzinības rakstu Latvijas Satversmes tiesas izsludinātajā domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi”. Konkurence bija liela – saskaņā ar organizatoru paziņojumu - konkursā piedalījās 82 skolas no visiem Latvijas reģioniem, 12. klašu grupās tika iesūtīti 52 domraksti. Paldies Julianam un vēstures skolotājai Indrai Vaikulei par ieguldīto darbu!

7.a klases skolniece Viktorija Krasta ieguva  Atzinības rakstu zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē”. Paldies Viktorijai un vizuālās mākslas skolotājai Annai Mekšai!

Šeit var iepazīties ar skolēnu darbiem > > >