Informatīvais materiāls par bērnu reģistrāciju Daugavpils 9. vidusskolā 2019./2020.m.g.

Lūdzam iepazīties ar informatīvo materiālu:
Informatīvs materiāls BĒRNA REĢISTRĀCIJA 1.KLASĒ 2019./2020. mācību gadā  > > >  PDF

 1. Iesnieguma veidlapas vecākiem   
      a) iesniegšanai klātienē  > > > DOC
      b) iesniegšanai elektroniski   > > > DOC
 2. Daugavpils Domes rīkojums par maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējas izglītības iestādēs uzņemamo skaitu 1. un 10. klasēs 2019./2020.mācību gadā  (Rīk. Nr.698)  
      > > > PDF
 3. „Kārtība, kādā  reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētās vispārējo izglītības iestāžu 1.klasēs  2019./2020.mācību gadā” (Rīk. Nr.699)   
      > > > PDF

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde par bērnu uzņemšanu 1.klasē   > > >