INTERAKTĪVA SPĒLE INFORMĀTIKAS STUNDĀ

Š.g. 20. decembrī mūsu skolā notika QR kvests 7.B klases skolēniem “Holidays in Great Britain”.

Pasākumu sagatavoja un īstenoja 11.a klases skolnieks Vadims Gololobovs zinātniskā pētījuma “QR kodu veidošana un to praktiskais pielietojums” ietvaros, zinātniskais konsultants – informātikas skolotāja Natālija Dzjumane. QR kvesta dalībniekiem bija nepieciešams atrast atbildi uz galveno pētījuma jautājumu: kādā veidā QR kodi var būt izmantoti izglītības procesā?

QR kvests (QR Code Quest) ir interaktīva spēle, kurā uzdevumi tiek šifrēti QR kodos. Pasākuma laikā katrai komandai ir jābūt viedtālrunim ar piekļuvi internetam, tālrunī ir jābūt instalētai lietotnei QR kodu lasīšanai. QR kodi atrodas dažādās vietās. Spēles dalībniekiem jāatrod visus QR kodus, dešifrēt paslēptu QR kodos informāciju un izpildīt kopīgu komandas uzdevumu.

Pasākuma gaitā skolēniem bija iespēja ne tikai paplašināt savas iemaņas un prasmes jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanā, bet arī attīstīt angļu valodas kompetences (klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana) par 6 tematiem: Christmas, Halloween, Easter Day, New Year, St. Patrick’s Day, St. Valentine’s Day.

Pasākuma nobeigumā kvesta dalībnieki  liecina, ka visas pasākuma aktivitātes bija interesantas un iegūtā jaunā informācija bija lietderīga.


Visas fotogrāfijas no pasākuma > > >