MĀCĪBU STUNDA KĀ SARUNU ŠOVS AR SANKTPĒTERBURGAS SKOLĒNIEM

19.decembrī notika pirmā starptautiskā online stunda, kuras iniciatore bija Daugavpils 9.vidusskolas skolotāja Anželika Baranovska. Par tās dalībniekiem kļuva mūsu skolas 10.klases skolēni un Sanktpēterburgas 482. skolas audzēkņi kopā ar angļu valodas skolotāju un direktora vietnieci Annu Jeļisejenko. Šīs stundas forma bija sarunu šovs, par kura tēmu kļuva „Ziemassvētku nacionālās tradīcijas”.

Šīs nodarbības laikā skolēni pastāstīja par savas valsts Ziemassvētku tradīcijām, piem., zīlēšana, filmas, ēdieni u.c.. Tika atskaņotas dziesmas gan krievu, gan latviešu valodā. Daugavpils 9.vidusskolas skolēni nodziedāja dziesmu “Auga, auga rūžeņa…” un informēja savus sarunubiedrus, ka pirmā Ziemassvētku egle tika uzstādīta Rīgā.

Vislielākais pārsteigums bija tas, ka Sanktpēterburgas 482. skolā strādā skolotāja, kura ir dzimusi Latvijā, tādēļ arī viņa mums veltīja uzrunu latviski un pastāstīja, ka katru vasaru atgriežas Latvijā.

Visas sarunas laikā bija ļoti dvēseliska un nepiespiesta gaisotne. Saruna izvērtās par ļoti krāšņu un neaizmirstamu piedzīvojumu. Mācību gada noslēgumā tiek plānots Daugavpils 9.vidusskolas skolēnu brauciens uz Sanktpēterburgu, kura laikā ceram iepazīt ne tikai pilsētu visā tās krāšņumā, bet arī klātienē iepazīties ar mūsu online stundas dalībniekiem.

Aicinām arī citu priekšmetu skolotājus sadarboties, jo šādas online stundas var tikt izmantotas jebkura mācību priekšmeta ietvaros. Novēlam visiem radošu Jauno gadu!