Mēs uzvarējām konkursā "Kopā valodu daudzveidībā"!

 

No 1. līdz 22.septembrim Daugavpilī notika Eiropas valodu dienas 2016 "Kopā valodu daudzveidībā". Ceturtdien, 22.septembrī, notika noslēguma pasākums "Valodu karuselis" un konkursu laureātu apbalvošana. Mūsu skolai ir uzvarētāji katrā nominācijā!

Mūsu skolēni, kā arī skolotāji, septembra pirmajā pusē sagatavoja konkursam spēles, filmas, multfilmas, prezentācijas un metodiskas izstrādnes pa dažādu rakstnieku daiļrades lappusēm. Konkursam ir 4 nominācijas:

1) Spēļu konkurss (1.-4. klašu skolēniem):

  • 4.A klases skolniece Diana Daņilova, 4.B klases skolnieces Valērija Slicāne un Anete Svoka ieguva II vietu, skolotāji konsultanti – latviešu valodas skolotājas Tatjana Steļmaka un Rita Cunska;

2) Multimediju izstrādņu konkurss (5.-12. klašu skolēniem):

  • 12.A klases skolēni Andrejs OļeņecsIļja Kaļiņins un Jeļizaveta Zaletilo ieguva vietu par videofilmu "William Shakespeare. Hamlet's soliloquy 'To be... or not to be...?' " (10.-12. klašu apakšgrupā), skolotājs konsultants – angļu valodas skolotāja Irina Starovoytova  • 9.A klases skolnieks Daniil Rybin ieguva I vietu par mulfilmu "Pa Žana Delafontēna fabulu 'Le Loup et le Chien maigre' un 'Le Corbeau et le Renard' lappusēm" (8.-9. klašu apakšgrupā), skolotājs konsultants – franču valodas skolotāja Ludmila Čirkste  • 9.C klases skolniece Katrīne Sakajeva ieguva atzinības rakstu par prezentāciju "A Dozen Quotes From Daniel Defoe book 'The Life and Adventures of Robinson Crusoe' " (8.-9. klašu apakšgrupā), skolotājs konsultants – angļu valodas skolotāja Ilana Soboļeva;

3) Metodisko izstrādņu konkurss (valodu skolotājiem):

  • franču valodas skolotāja Ludmila Čirkste ieguva I vietu - par metodisko izstrādni "Pa Žana de Lafontēna daiļrades lappusēm";
  • latviešu valodas skolotāja Vija Stūrīte ieguva I vietu - par metodisko izstrādni "Pasaules dažādība un es";

4) Priekšnesumu konkurss "Valodu karuselis":

  • 9.C klases skolnieks Ambarcums Martirosjans uzstājās koncertā ar dziesmu franču valodā,
  • 4.klašu skolnieces Diana Daņilova, Valērija Slicāne un Anete Svoka prezentēja dzejoli latviešu valodā. 

 Apsveicam konkursa dalībniekus, ka arī viņu skolotājus  par atsaucību un skolēnu radošo spēju attīstīšanu!