DARBS PROJEKTĀ ES PILSOŅIEM

2018.gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāk īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”. Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet arī pilsoniskajā. Projekta moto ir „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsākām savu viedokli par Eiropas Savienības vienotību un attīstību”.

Projekta partneri ir pašvaldības no 7 valstīm: Beržeraka (Francija), Faenza (Itālija), Talavera (Spānija), Daugavpils (Latvija), Švābišgminde (Vācija), Boleslaveca (Polija) un Bjala (Bulgārija). Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie iesaistītajās pašvaldībās.

Projekta dalībvalstu otrā tikšanās notika Itālijā (Faenza) no 28.novembra līdz 1.decembrim. Tikšanās laikā notika oficiālā pieņemšana municipalitātē, kurā piedalījās sabiedrības pārstāvji, skolu jaunieši, politiķi un masu mediju pārstāvji, kā arī projekta īstenošanas jautājumu risināšana.  Svarīgākais šīs tikšanās laikā bija videointerviju un aptauju ES pilsoņiem veidošanas nosacījumu un jautājumu definēšana, jo šīs aktivitātes ir nozīmīgākais ieguldījums šī projekta rezultatīvajos rādītājos.  Tika organizēts 3 dienu darbs gan Faenzas pašvaldības, gan Boloņas Universitātes telpās. Boloņas Universitātē notika arī seminārs, kurā visu projektā iesaistīto pilsētu dalībnieki stāstīja par savām pilsētām un notika ekspertu grupas darbs. Projekta tikšanās bija lieliska iespēja uzzināt par Itālijas izglītības sistēmas un kultūras īpatnībām.

Projekta sasniedzamais rezultāts: zināšanu aktualizēšana par Eiropas Savienību un piederības veicināšana Eiropas Savienībai, jauniešu lomas paaugstināšana pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos, jauniešu kompetenču attīstīšana, veidojot intervijas un videomateriālus par projekta tēmām. Projekta gaitā Vācijā notiks Eiropas Parlamenta simulācija, kurā piedalīsies visi projekta sadarbības partneri, un vairākiem Daugavpils skolu jauniešiem būs iespēja tajā piedalīties. Savukārt projekta partneru uzņemšana notiks Daugavpilī 2019.gada septembrī.
  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” (“Re-discovering Europe byfeeling European Citizensagain - RECIT “ ) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Jurģīte,
Tatjana Gorina.