SKOLĒNU KOLĀŽU KONKURSS

Š.g. 9.novembrī Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja telpās notika skolēnu kolāžu konkursa "Spilgtākais 20.gs. notikums Latvijas vēsturē" laureātu apbalvošanas pasākums. Lepojamies ar 7.b klases skolnieces Aleksandras Krivenko iegūto 2.vietu šajā konkursā! 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos un Latvijas vēsturei svarīgu notikumu  akcentēšanu arī 6.b klases skolniecei Diānai Krupskai un 12.a klases skolniecēm Ievai Taraškevičai un Sandrai Grobiņai.

Paldies mūsu skolas skolēniem un vēstures skolotājai Indrai Vaikulei par ieguldīto darbu!