SUPERVAROŅI INTERNETĀ

2018.gada 31.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika seminārs “Kā pilnveidot pirmsskolas un sākumskolas skolēnu medijpratību un attīstīt droša interneta lietošanas prasmes?”

Interaktīvās nodarbības laikā tika apskatīti tādi jautājumi kā Kā uzvesties internetā? Ko internetā drīkst un ko nedrīkst teikt svešiniekam? Kā internets var palīdzēt u.tml. Nodarbību bērniem vadīja Kašera Sapņu fabrika. 

Pēc interaktīvās nodarbības bērniem, skolotāji tika aicināti uz semināru, ko vadīja Latvijas Drošāka interneta centra Izglītības darba koordinatore Liene Valdmane. Katra skola semināra beigās saņēma 5 spēļu komplektus, kurus klašu audzinātāji varēs izmantot savās nodarbībās, runājot par drošību internetā.

Paldies mūsu skolas 3.b klases skolēniem Nonnai Orlovai un Mironam Zaicevam un skolotājai Evitai Ruļukai par piedalīšanos seminārā.