KARJERAS NEDĒĻAS NOSLĒGUMA PASĀKUMS

Otrdien, 6.novembrī, skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums - Karjeras nedēļas noslēgums. Šogad Karjeras nedēļas aktivitātes mūsu skolā turpinājās veselu mēnesi, kas ir saistīts ar augstu skolēnu aktivitāti un ieinteresētību karjeras atbalsta pasākumos. Uzstājoties noslēguma pasākumā, skolēni prezentēja savas karjeras nedēļas laikā paveikto darbu rezultātus. 1.-4.klašu skolēni minēja mīklas, kuras sagatavoja viņu skolasbiedri, bet 5.-12. klašu audzēkņi  uzstājās ar inforgafikām, stāstījumiem un Power Point prezentācijām.

Katra klase saņēma pateicību par piedalīšanos Karjeras nedēļas aktivitātēs un maisiņu ar „Karjeras izaugsmes”  burvju konfektēm.

Pateicamies klašu audzinātājiem par ieguldījumu skolēnu karjeras izglītības veicināšanā!

Sagatavoja:
pedagogi karjeras konsultanti
Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska, Tatjana Gorina