KARJERAS NEDĒĻA – 2018


No 8. līdz 12.oktobrim noritēja Karjeras nedēļa ar devīzi: “Tavs karjeras skrejceļš!” pēc Daugavpils pilsētas IP iniciatīvas un aptvēra plašu pasākumu loku skolēniem, skolotājiem un pat vecākiem.  

Mūsu skolas audzēkņi aktīvi piedalījās piedāvātajos Karjeras nedēļas pasākumos:

1.-4. klašu skolēniem tika piedāvāts iejusties bērnu pasākumu vadītāja un animatora lomās. Katru klašu grupu apciemoja šo profesiju pārstāvji, tikšanās norisinājās skolas aktu zālē interaktīvo nodarbību formā. Pasākuma „Spilgtas personības karjeras veidošana” laikā bērni uzzināja  par animatora un bērnu pasākumu vadītāja darba specifiku – nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, darba vidi, stiprajām un vājām pusēm. Savukārt, darbojoties meistardarbnīcā, skolēniem tika piedāvāts pielaikot šīs profesijas, izvērtēt savas spējas un intereses šajā jomā. Izrādījās, ka animatoram jābūt ne tikai dzīvespriecīgam, bet arī fiziski izturīgam un stipram, ļoti labi jāzina valodas, aktiermāksla un pat ķīmija! Mūsu aicinātie viesi parādīja skolēniem, ka animators var izglītot auditoriju, demonstrējot „Trakās laboratorijas” eksperimentus un ziepju burbuļu pūšanas mākslu. Ar lielu interesi skolēni noskatījās ziepju burbuļu izrādi. Visjautrāk bija stāvēt lielajā ziepju burbulī un sapņot par lidojumu tajā!

3.a un 3.b klašu skolēni piedalījās arī interaktīvajās nodarbības „Profesijas cauri gadsimtiem” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Skolēni ar lielu interesi klausījās par profesijām, kuras bijušas aktuālas pagājušajā gadsimtā un kuras, attīstoties un mainoties tehnoloģijām, līdz mūsdienām izzudušas.

Arī mācību priekšmetu stundas tika veltītas karjeras izglītībai. Piemēram, 3.a un 3.b.klašu skolēni angļu valodas stundās izstrādāja  projektus “Mana dzīve”  un to prezentācijas laikā trenējas publiskā uzstāšanās un attīstīja savas komunikācijas un prezentēšanas kompetences.

5.a klases skolēni apmeklēja DDMV "Saules skolu". Bērni apskatīja mācību telpas un iepazinās ar septiņām profesijām, kuras iespējams apgūt šajā mācību iestādē - koka izstrādājumu dizaina speciālists, interjera dizaina speciālists, vizuālās reklāmas dizaina speciālists, tekstīlizstrādājuma dizaina speciālists, foto dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists. Skolēni uzzināja, kādas prasmes un iemaņas jāapgūst šajās specialitātēs.

5.b klases skolēni apmeklēja VUGD 3.nodaļu, uzzināja par ugunsdzesēju ikdienu. Ugunsdzēsējs ir cilvēks, kura darbs ir dzēst uguni nelaimju un ugunsgrēku gadījumos, kā arī veikt dažādus glābšanas darbus. Ugunsdzēsēji parasti apvienojas brigādēs, lai veiksmīgāk un organizētāk varētu veikt konkrētos uzdevumus, tad arī būs palīgi, kas palīdzēs cīnīties ar to. Cilvēki parasti nostājās rindā, izveidojot ķēdi no ūdens ņemšanas vietas līdz degošajai vietai. To arī parādīja skolēniem ugunsdzēsēju brigades pārstāvji, kā arī pārrunāja ar bērniem par personīgo drošību.

5.c un 7.b klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „ Daugavpils ūdens”, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar ūdensapgādi un kanalizācijas uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas teritorijā un tuvākajos Daugavpils novados. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, kadu profesiju pārstāvji nepieciešami uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama dažādās profesijās strādājošiem speciālistiem.

6.a klases skolēni ciemojas pie uzņēmuma „Daugavpils satiksme”. Skolēni uzzināja par to, kā strādā uzņēmuma darbinieki, novēroja to, kā notiek transportlīdzekļu remontdarbi  un apskatīja tramvajus, kuri mūsu pilsētā kursēja pirms daudziem gadiem. Skolēniem bija iespēja arī iekāpt tramvaja kabīnē un iejusties vadītāja lomā.

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola laipni uzņēma 6.b klases skolēnus, lai iepazīstinātu viņus ar apkalpojošās sfēras profesijām un karjeras izaugsmes iespējām tūrisma, restorānu, viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības jomās.

Karjeras nedēļas ietvaros 7.a klases skolēni viesojās pašvaldības uzņēmumā “Daugavpils siltumtīkli”. Ekskursijas laikā bērniem bija iespēja uzzināt daudz jaunas informācijas par uzņēmuma darbību. Uzņēmuma pārstāvis interesanti stāstīja par tehnoloģijām, bez kurām mūsu pilsētā nebūtu siltuma un karsta ūdens. Bērni uzzināja, kādas profesijas ir nepieciešamas mūsdienīgajā siltumenerģijas ražotnē. Mācību ekskursija visiem patika, jo tā bija izglītojoša un aizraujoša.

8.a klases skolēni piedalījās karjeras nedēļas dienās Daugavpils tehnikumā un iepazinās ar dzelzceļa nozares speciālitātēm. Skolēni varēja redzēt mācību vidi, izglītības iespējas, vērot moderno tehnoloģiju pielietojumu un paši varēja praktiski darboties, veicot sagatavotos uzdevumus.

Plānojot tālāko izglītošanos un nākotnes karjeru, 8.b un interesentiem bija brīnišķīga iespēja tikties ar lidmašīnas bortinženieri. Pasākuma laikā tika stāstīts par bortinženiera profesiju, nepieciešamajām iemaņām, prasmēm un zināšanām.

9.-10.klases skolēniem pasākuma  „Spilgtas personības karjeras veidošana” ietvaros  tika organizēta tikšanās ar Daugavpils teātra aktieri Mihailu Abramovu, kuras laikā jaunieši tika iepazīstināti ar pašprezentēšanas un uzstāšanas prasmju nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā.

Karjeras nedēļas-2018 ietvaros skolā notika 1.-4. klašu skolēnu mīklu par profesijām izstāde, 5.-12.klašu skolēnu infografikas izstāde „Manas klases profesijas!”un skolēnu aptauja „ Profesiju vēlēšanas 2018”, ar kuru  rezultātiem Jūs varat iepazīties gaitenī pie ēdnīcas.

Paldies par atsaucību un ieinteresētību gan sadarbības partneriem, gan aktīviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem!

Sagatavoja:
pedagogi-karjeras konsultanti
Ludmila Kondrašova-Lutinska,

Natālija Zabarovska,
Tatjana Gorina.