KARJERAS NEDĒĻA 9.KL.

Karjeras nedēļas laikā mūsu 9.A un 9.B klase, apmeklēja pasākumus, kuri bija saistīti ar profesijas izvēli (tikšanās ar NVA parstāvjiem), kuri pastāstīja, kā pareizi izvēlēties profesiju (tikšanās ar aktieri, kurš stāstīja par savu dzīves gājumu).

Mēs uzzinājām daudz ko jaunu par to, kā izdarīt pareizo izvēli, kādām lietām pievērst uzmanību , un mums liekas, ka daudzi skolēni pēc šiem pasākumiem sāk vairāk domāt par savu nākotni.