KARJERAS NEDĒĻA „SAULES SKOLĀ”

Šī gada 9.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros 5.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ilonu Gekišu apmeklēja DDMV "Saules skolu".

Bērni apskatīja mācību telpas un iepazinās ar septiņām profesijām, kuras iespējams apgūt šajā mācību iestādē - koka izstrādājumu dizaina speciālists, interjera dizaina speciālists, vizuālās reklāmas dizaina speciālists, tekstīlizstrādājuma dizaina speciālists, foto dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists. Skolēni uzzināja, kādas prasmes un iemaņas jāapgūst šajās specialitātēs.