SKOLOTĀJU DIENA 2018

5.oktobrī skolā svinam Skolotāju dienu. No rīta 12.klases skolēni sveica skolotājus ar baltām rozēm. 11.un 12.klašu skolēni iejutās skolotāju lomā un vadīja stundas, bet dienas noslēgumā skolotājus gaida koncerts. Lai visiem jauka šī diena!