ATBALSTS JAUNIEŠU UN PEDAGOGU MEDIJPRATĪBAI

IAC projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” īstenošanas ietvaros 2018. gada 20.septembrī Daugavpils 9. vidusskolā notika izglītojošs seminārs skolotājiem, kurā dalībnieki varēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci medijpratībā, tādējādi integrējot IAC izstrādātos mācību materiālus Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā.

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017.gada oktobra līdz 2019.gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpratībā.

Semināru vadīja projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” skolu skolotāji no projekta materiālu aprobācijas komandām no Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas.

IAC projekta koordinatore D.Zelmene stāstīja par medijpratības būtību un aktualitāti, DU lektors D.Oļehnovičs semināra dalībniekus informēja par masu medijiem kā ieroci propagandas teoriju izplatīšanai.

Semināra dalībnieki varēja darboties trijās darbnīcās: “Ziņas un satura formāti”, “Mediju vides raksturojums un viltus ziņu īpatnības”, “Attēla spēks” („iekāpšana” attēlā, darbs ar attēlu u.c.)

Skolotāji seminārā gūtos medijpratības programmas materiālus varēs izmantot gan klases audzinātāju stundās, gan daudzās citās mācību priekšmetu stundās. Mediju satura analīzes jautājumus var aplūkot arī fakultatīvajās nodarbībās, bibliotekārajās stundās, CLIL metodikas stundās, kā arī projektu nedēļā.

Plašāk par projektu: http://iac.edu.lv/…/atbalsts-latvijas-jauniesu-medijpratib…/