Iegūsti profesiju līdz vidusskolas beigām!

Mācību centrs LatInSoft piedāvā vecāko klašu skolēniem apgūt profesionālās izglītības programmu un iegūt otrā līmeņa kvalifikāciju (specialitāti) vēl pirms vidusskolas pabeigšanas.

 Akreditētas programmas:

  • lietvedis
    Uzņēmuma darba organizācija, lietvedība, personāllietvedība, saskarsme un lietišķā psiholoģija, tiesību pamati, praktiskā stilistika un rediģēšana, informācijas tehnoloģijas.
  • klientu apkalpošanas operators
    Uzņēmuma darba organizācija, saskarsme, lietišķā etiķete un klientu apkalpošana, dokumentu pārvaldība, lietišķā komunikācija svešvalodā (angļu valoda), informācijas tehnoloģijas

 Pēc kursa pabeigšanas apmācamie iegūst VALSTS ATZĪTU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS APLIECĪBU.


Profesionāla izglītība vecāko klašu skolēniem > > > (PDF)

Buklets > > > (PDF)