LEPOJAMIES!

17. septembrī 8.b klases skolniece Sabina Nedvede (fotogrāfijā pa kreisi) ieguva 2.vietu pilsētas multilingvistiskajā olimpiādē, kurā bija jāpierāda savas krievu, latviešu un angļu valodas prasmes. Apsveicam mūsu skolnieci!