SKOLĒNA BRAUKŠANAS BIĻETE

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, skolēni un viņu vecāki tiek aicināti laicīgi uzrakstīt iesniegumu, lai varētu saņemt bezmaksas braukšanas biļetes. Lai tās varētu iegūt 3.septembrī, iesniegums, kuram klāt ir pievietota fotogrāfija, ir jāiesniedz līdz 24.augustam.