DAUGAVPILS PROGRAMMĒTĀJU SKOLAS 1. IZLAIDUMS


Š.g. 14. maijā notika 1. izlaidums RTU DF "Jauno programmētāju skolā". Programmētāju skolā 45 Daugavpils skolēni uzlaboja programmēšanas zināšanu līmeni. Nodarbību saturā iekļauti olimpiāžu uzdevumi, un mācības vērstas uz skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai mācību olimpiādēs. Absolventu vidū ir arī 7 mūsu skolas skolēni: Iļja Doroščonoks (6.A); Dominiks Burlakovs (7.A); Artjoms Dimitrijevs, Vjačeslavs Mediks, Daniils Mihailovskis (7.B); Einārs Brūveris, Deniss Jakovļevs (12.A).

2017. gada oktobrī programmētāju skolā mācības uzsāka 6.–12. klašu skolēni, kuri tika sadalīti trīs grupās: 6.–7. klase (Scratch valoda), 8.–9. klase (Pascal valoda) un 10.–12. klase (C++ valoda). Skolēnu atlasē īpaši aktīvi iesaistījās informātikas skolotāji, uzrunājot un iesakot tos, kuri jau ir uzrādījuši sasniegumus informātikas olimpiādēs, kā arī labas sekmes informātikā.

Katrā grupā ir 15 skolēni, nodarbības notiek divas reizes nedēļā, tās skolēniem ir bez maksas. Skolas mērķis ir attīstīt skolēnu loģiskās domāšanas prasmes, prasmi patstāvīgi veidot un risināt algoritmiskos uzdevumus, kā arī vērtēt atrasto risinājumu efektivitāti.

Programmēšanas skolas izveide bija Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un pilsētas informātikas skolotāju iniciatīva, vēloties uzlabot skolēnu zināšanu līmeni un sasniegumus programmēšanas olimpiādē. Skolas mācību saturu izstrādāja RTU Daugavpils filiāles mācībspēki, sadarbojoties ar informātikas skolotājiem.

Mācību darbu Programmētāju skolā nodrošina RTU Daugavpils filiāles mācībspēki: Jurijs Ivanovs, Marija Dobkeviča, Raisa Smirnova, Igors Ščukins, Jeļena Tretjakova un Oļegs Verhodubs.