REĢIONĀLĀ STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ SKOLA-KONFERENCE

Š.g. 10. maijā Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiālē notika Reģionālā studentu zinātniski praktiskā skola-konference “Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā 2018”. Konferences norises laikā arī bija apskatāma izstāde “MINOX 2018 Latgale: 7.Starptautiskā Izgudrojumu un inovāciju izstāde”. Pasākumos piedalījās mūsu skolas 11.klases skolēni Alise Kirilova un Gļebs Svirskis.

Konferencē tika aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas, augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, doktorantūra studiju programmu pilna un nepilna laika skolēni, studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. Konferences ziņojumi tiek publicēti RTU DF izdotā studentu pētniecisko darbu krājumā. Mūsu skolas skolnieks Gļebs Svirskis uzstājas konferencē ar zinātnisku ziņojumu "Populārāko arhivēšanas programmu salīdzinājums" (zinātniskā vadītāja: informātikas skolotāja Natālija Dzjumane).


Mūsu skolas skolniece Alise Kirilova piedalījās izstādē "MINOX 2018 Latgale" ar savu zinātniskās pētniecības darbu "Virsmas aktīvo vielu sintēze no Latvijas augu eļļām" (zinātniskā vadītāja: ķīmijas skolotāja Oksana Dimitrijeva). 

 

Vairāk informācijas par izstādi > > >