Adaptācijas nedēļa 2016./2017.m.g.

Adaptācijas nedēļa notiks

 • līdz 9. septembrim – 2.-12.klases skolēniem,
 • līdz 16. septembrim – 1.klases skolēniem.

Adaptācija - sevī ietver:

 • adekvātu apkārtējās vides un sevis paša uztveri;
 • pozitīvas saskarsmes veidošanu ar apkārtējiem;
 • spēju strādāt, atpūsties un mācīties;
 • spēju izmainīt savu uzvedību atbilstoši apkārtējo gaidām.

Katrai vecuma grupai ir specifiski uzdevumi, kas jāsasniedz adaptācijas periodā.

Adaptācijas periodā mūsu kolektīva darbība vērsta uz:

 •   klases atkal apvienošanu pēc vasaras brīvlaika; 
 •   vasaras iespaidu izrunāšanu;
 •   psiholoģiskā sasprindzinājuma pārvarēšanu;
 •   labvēlīgas atmosfēras radīšanu klasē;
 •   grupas apziņas apjēgšanu; 
 •   skolēnu savstarpējās sadarbības veidošanu;
 •   skolēnu vēlmju noskaidrošanu.

Sagatavoja:
izglītības psihologe J.Podmišaņina