ATBALSTS JAUNIEŠU UN PEDAGOGU MEDIJPRATĪBAI


Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpratībā.

Šajā projektā piedalās arī 3 Daugavpils skolas – Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola un Daugavpils Vienības pamatskola. 2018.gada februārī notika 3 dienu seminārs. Dienas kārtībā bija ar mediju politiku un pratību saistītās aktualitātes: mediju politika Latvijā, Latvijas mediju vide, mediju funkcijas, sabiedriskie mediji, tradicionālie un jaunie mediju formāti, fakti un viedokļi, debates, pilsoniska žurnālistika, sociālie mediji un demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika, ziņa, kas ir labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks, medijpratības vieta izglītībā, metodiskās pieejas medijpratībā kompetenču pieejas īstenošanai skolās. Notika tikšanās ar Latvijā atzītiem medijpratības un žurnālistikas ekspertiem.

Daugavpils 9.vidusskolas komanda savā skolā turpina aktīvi darboties medijpratības jautājumu izzināšanā, kā arī notiek medijpratības stundu cikls, kurš aptver tādus mācību priekšmetus kā latviešu valoda, vēsture un angļu valoda. Skolēni tiek aicināti atpazīt viltus ziņas, aizdomāties par to vēsturi un manipulācijas iespējām, iejusties attēlos u.t.t.. Pēc šīm nodarbībām jaunieši atzīst, ka ir ļoti viegli apmaldīties informācijas jūrā, tāpēc ir nepieciešams pārbaudīt ziņu patiesumu.

Plašāk par projektu:
http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/atbalsts-latvijas-jauniesu-medijpratibai/

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas
projekta komandas dalībnieki