NOSLĒDZIES LATGALES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU (ZPD) KONKURSS


Apsveicam Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa godalgoto vietu ieguvējus:

  • cittautu valodniecība (krievu valoda) – Maija Rozīte (12. kl.) – 2. vieta
  • mākslas zinātne – Jurate Vilima (11. kl.) – 2. vieta
  • informātika – Gļebs Svirskis (11. kl.) – 2. vieta
  • ķīmija – Alise Kirilova (11. kl.) – 2. vieta

Paldies skolotājam  Igoram ŠtormamAnnai Mekšai, Natālijai Dzjumanei, Oksanai Dimitrijevai  par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus zinātniskajai konferencei!

Šogad konkursa laureātiem (1., 2. un 3. vietas ieguvējiem) tika pasniegti diplomi, kas dod iespēju pretendēt ārpus konkursa pilna laika studijām par budžeta finansējumu Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju programmās, ja ir izpildītas uzņemšanas prasības attiecīgajā programmā un ja budžeta vietas šajā programmā ir paredzētas.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference tika organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, 1.2.darbība “Reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana”, projekta numurs: 8.3.2.1./16/I/002, ietvaros.