STARPTAUTISKĀ PĒTĪJUMĀ VĒRTĒS SKOLĒNU KOMPETENCI PAR GLOBĀLIEM NOTIKUMIEM

26.martā Latvijā un arī mūsu skolā  sāksies Starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījuma "OECD PISA 2018" norise. Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) informēja, ka OECD pētījums "PISA 2018" (Programme for International Student Assessment) notiks 80 valstīs. Šogad galvenā satura joma ir lasīšana, bet pētījumā skolēniem būs jādemonstrē savas zināšanas un izpratne arī par matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību un globālo kompetenci.

Globālā kompetence ir inovatīva satura joma "PISA" pētījumā, atzīmēja IZM. Jaunajā modulī pirmo reizi tiks vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globāliem konfliktiem, kariem, bēgļu krīzi, starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību citu cilvēku uzskatu izpratnei, kā arī labklājības problēmām.

Latviju pētījumā pārstāvēs aptuveni 8000 piecpadsmitgadīgu skolēnu no 352 Latvijas skolām. Šāds dalībnieku vecums izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Daugavpils 9.vidusskola tie galvenokārt ir 9.klases skolēni.

Pētījumā skolēni tiks vērtēti kā kopums, nevis individuāli. Katra skola zinās savu vērtējumu salīdzinājumā ar citām skolām.

"PISA" rezultāti nav tikai valstu reitings - tie parāda, kā izglītības sistēma sagatavo savus skolēnus tālākām studijām vai darbam, uzsvēra IZM. Šī pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.

OECD uzskata, ka vislabākās izglītības sistēmas ir tādas, kurās visiem skolēniem, ne tikai labākajiem, ir dotas vienlīdzīgas iespējas mācīties un viņi saņem vislabāko atbalstu sava potenciāla realizēšanai. Pētījuma kopējais mērķis ir rosināt valstis sadarboties, mācīties citai no citas, veidot godīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas.

Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki. Pētījumu norisi skolā koordinē psiholoģe J. Podmišaņina sadarbībā ar direktora vietnieci informātikas jautājumos N. Dzjumani.

Sagatavoja:
J. Podmišaņina

Avots: https://www.e-klase.lv