PIETEIKŠANĀS VASARAS NOMETNĒM

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa informē, ka pieteikšanās uz bērnu un jauniešu vasaras nometnēm sāksies š.g. 7.aprīlī plkst. 10.00 Jaunatnes nodaļas mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā „Nometnes”.

video > > >

Jāpievērš uzmanība, ka reģistrācija notiks elektroniski, līdz ar to vecākiem uzreiz būs zināms, kādā nometnē bērns ticis un viņa turpmākās darbības, vai arī, ka bērns uz šobrīd atrodas gaidīšanas rindā.

Pieteikums jāaizpilda valsts valodā, norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī viena vecāka vai aizbildņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi, saziņas telefona numuru un e-pasta adresi. Uz e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija ar reģistrācijas kārtas numuru un informāciju par turpmākajām darbībām.

Katrā mēnesī varēs izvēlēties 3 nometnes pēc prioritātēm, līdz ar to, ja vienā nometnē jau nav brīvu vietu – sistēma pāries uz citu nometni pēc prioritātes. Pēc reģistrācijas nav iespējams izmainīt bērna saņemto vietu nometnē prioritātes kārtībā. Ja visās no izvēlētajām nometnēm nebūs brīvu vietu, sistēma uzrādīs, kādā nometnē un kādā vietā bērns atrodas gaidīšanas rindā.

Lūgums aizpildot pieteikumu, būt uzmanīgiem un reģistrēt bērnu uz nometnēm, kuras ir piemērotas bērnam vecuma ziņā.

Arī šogad Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ģimenēm, kurām ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, apmaksās tikai nometņu laikā sniegtos ēdināšanas pakalpojumus (3.50 EUR – dienas nometnē un 8.00 EUR – diennakts nometnē).

Jaunatnes nodaļa informē, ka varēs atgūt tikai naudu par ēdināšanas pakalpojumu, pat ja bērns negāja uz nometni vienu dienu un brīdināja laicīgi nometnes vadītāju.

Kopumā visas vasaras garumā atpūsties vasaras nometnēs varēs 870 bērni.

Tiem vecākiem, kuriem nebūs iespējas reģistrēties elektroniski Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv, 7.aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst.12.00 tiks piedāvāta iespēja reģistrēties klātienē Jaunatnes nodaļas telpās (Saules ielā 5a), kur tiks nodrošināta pieeja datoram. Atgādinām, ka reģistrēšana Jaunatnes nodaļā nedod nekādas priekšrocības.

Sekojiet jaunumiem Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv .

P.S.
Daugavpils 9.vidusskolā jūnija mēnesī arī notiks nometne. Dalībnieku vecums 6-12 g.