KONKURSS „MĀCIES DAROT!”

28.februārī BJC „Jaunība” notika tehniskās modelēšanas konkurss zēniem „Mācies darot”. Konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolēni – Aleksejs Mihņonoks (2.a kl.) un Artjoms Juhno (2.b kl.).

Zēni veiksmīgi parādīja savas zināšanas tehniskajos jautājumos un prasmes transporta līdzekļa veidošanā pēc šablona, radošajā darbiņā no LEGO detaļām un citos uzdevumos, iegūstot 2.vietu – Artjoms Juhno un pateicību Aleksejs Mihņonoks.

Paldies skolotājām Marinai Borisovai, Evitai Ruļukai un vecākiem par atbalstu!