APSVEICAM!

Apsveicam mūsu skolas 1.a klases skolnieku Viktoru Petrovu, kurš ieguva 1. vietu daiļlasītāju konkursā, kas ir veltīts Borisa Zahodera 100 gadadienai. Paldies skolotājai Olgai Serovai un Viktora vecākiem!