ES – SAVA DZĪVES CEĻA VEIDOTĀJS

21.februārī Karjeras izglītībā darbā ar jauniešiem 8.b klases izglītojamajiem pasniedzēja Rūta Silapētere vadīja nodarbību ciklu „ES – sava dzīves ceļa veidotājs!”

Nodarbību laikā izglītojamajiem bija iespēja uzzināt informāciju par pašvērtējumu un karjeras izvēles ceļa savstarpējo saistību, laika plānošanas un pārvaldīšanas veidiem. Tika organizēts grupu darbs, lai veiktu pašizpēti, stiprinātu savu pašvērtējumu un pilnveidotu komunikācijas, sadarbības un sevis prezentēšanas prasmes.

Pasākums notika ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr.8.3.5.0/16./I/001 ietvaros.

Sagatavoja
pedagogs-karjeras konsultants
N.Zabarovska