APSVEICAM!

Apsveicam Margaritu Januli (9.b) ar iegūto 1.vietu un Elīzu Maļinovsku ar iegūto 3.vietu novada mājturības olimpiādē. Pateicamies skolotājai Tatjanai Romaļskai par ieguldīto darbu!