ABSOLVENTU VAKARS

2.02.18. skolas aktu zālē notika Absolventu vakars. Paldies visiem skolotājiem un absolventiem, kuri pagodināja šo pasākumu, kā arī Skolēnu parlamentam un 12.klases skolēniem par ieguldīto darbu, lai šis vakars izdotos!