GRIPAS EPIDĒMIJA


Slimību profilakses un kontroles centrs 2018.gada 30.janvārī paziņoja par gripas epidēmijas sākumu Daugavpilī, līdz ar to izglītības iestādē tika atcelti visi masu pasākumi. Skolas medmāsa veic klašu monitoringu, lai nepieciešamības gadījumā klases, kurās ir liels saslimušo skaits, tiktu slēgtas. Lūdzam vecākus veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, kā arī, ja skolēnam ir gripas simptomi, nelaist bērnu uz skolu.

Sīkāka informācija
https://www.spkc.gov.lv/…/tavai-v…/infekcijas-slimibas/gripa