RĪGAS IELA DAUGAVPILĪ –CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI!

13.decembrī 7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Žannetu Bogdanoviču viesojās Latgales Centrālajā bibliotēkā un piedalījās interaktīvā nodarbībā „Rīgas iela Daugavpilī”.  

Bibliotekārās Olgas Beilinas stundas mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par Daugavpils pilsētas vēsturi, arhitektūru un kultūru, par daugavpiliešiem un viņu profesijām, izveidot priekšstatu par novadpētniecības materiālu pieejamību.

Skolēni devās virtuālajā pastaigā pa Rīgas ielu, kas dalībniekiem veidoja priekšstatu par ielas vēsturisko izskatu. Dalībnieki vēroja izmaiņas, kas skārušas Rīgas ielu gadsimtu gaitā. Noslēgumā skolēni savas iegūtās zināšanas izmantoja erudīcijas testā “Rīgas iela – starp pagātni un nākotni”.

Sagatavoja:
PKK Natālija Zabarovska